Najistotniejsze informacje o mnie:

rodo, audyt bezpieczenstwa, audyt, ochrona danych osobowych,analiza ryzyka, szkolenia rodo
  • Audytor II stopnia PIKW.
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001:2017.
  • Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych.
  • Starszy Inspektor ds. BHP.
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według ISOO 45001:2018.
  • Certyfikowany księgowy CIK.